Online academy voor instructeursopleiding & zelfontwikkeling

Klachten procedureDeze regeling is bestemd voor cursisten, eigenaren van trainingspaarden die gebruik maken van de diensten van DressuurNatuurlijk en leerlingen van de instructeursopleiding.

DressuurNatuurlijk streeft ernaar een professioneel en klantvriendelijk bedrijf te zijn. We streven naar een optimale dienstverlening. Helaas worden, waar mensen werken, soms fouten gemaakt. Als u van mening bent dat we in de dienstverlening te kort zijn geschoten en u wilt een klacht indienen, dan is dit mogelijk.

Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhoudingsplicht van de vertrouwelijke gegevens, die bij de behandeling van de klacht worden gebruikt.
Er wordt gestreefd naar een informele behandeling van de klacht, waarbij als doel een zorgvuldige en behoorlijke afdoening voorop staat.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij DressuurNatuurlijk, Zwolseweg 71A-092, 8141EA in Heino. Vermeldt duidelijk uw naam, adres, datum en een duidelijke, concrete omschrijving van het feit waar de klacht over gaat.

Na ontvangst van de klacht krijgt u binnen 5 werkdagen bericht, waarna er gestreefd wordt binnen 4 weken de klacht naar tevredenheid af te handelen.Indien de afhandeling langer duurt dan 4 weken, krijgt de de indiener van de klacht hierover schriftelijk bericht. Tevens wordt er een indicatie gegeven van het verwachte termijn waarop uitsluitsel kan worden gegeven.
Indien de klacht niet intern naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Indien dit niet leidt tot een goede oplossing voor beide partijen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan een mediator, waarvan de uitslag bindend is voor DressuurNatuurlijk/ School voor Mens en Paard. Sabine L.M. Smulders van MediationMoves is de vertrouwenspersoon wanneer we er onderling niet uitkomen. De uitspraak hiervan is bindend voor ons en zal binnen 2 weken door DressuurNatuurlijk worden afgehandeld.

Op alle diensten die worden aangeboden door DressuurNatuurlijk is Nederlands recht van toepassing.De klacht wordt geregistreerd en wordt 2 jaar bewaard.

DressuurNatuurlijk